ITEM METADATA RECORD
Title: Vergeving en verzoening. Het sacrament van heling
Authors: Depoortere, Kristiaan
Issue Date: 14-Mar-2003
Conference: lezing op de intersectorale vergadering voor pastoraal verantwoordelijken en medewerkers van verzorgingsinstellingen en voorzieningen uit de sectoren van het welzijnswerk location:Gent date:14 March 2003
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.