ITEM METADATA RECORD
Title: De ombudsnormen van de Ombudsdienst Pensioenen. Een visie op kwaliteitsvol overheidshandelen
Authors: Frees, Wout ×
Schram, Frankie #
Issue Date: 2012
Publisher: Uitgeverij Vanden Broele
Series Title: Burger, Bestuur & Beleid vol:8 issue:2 pages:98-142
Abstract: Door ombudsnormen uit te werken en door ze toe te passen, bepaalt en begrenst een ombudsdienst wat zij op een gegeven moment verstaat onder een kwaliteitsvolle werking en dienstverlening van een bestuur. De ombudsnormen die de Ombudsdienst Pensioenen hanteert, vormen het onderwerp van deze bijdrage. Aan de hand van concrete klachtendossiers onderzoeken we op welke wijze de Ombudsdienst concreet invulling geeft aan haar ombudsnormen.
Onze bevindingen in verband met de Ombudsdienst Pensioenen worden bovendien in een breder kader geplaatst: op een theoretisch niveau belichten we de verschillende perspectieven op kwaliteit(svol overheidshandelen) en de complexe positie die een ombudsdienst hierin inneemt. We tonen met deze bijdrage onder meer aan dat de Ombudsdienst Pensioenen de klassieke dichotomie tussen het producent- en het consument-georiënteerde perspectief op kwaliteit overstijgt.
ISSN: 1379-5732
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ombudsnormen.pdf Published 8154KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.