ITEM METADATA RECORD
Title: Niet willen ingaan op een euthanasievraag is geen teken van onmacht
Authors: Otte, Georges
Mortier, Tom # ×
Issue Date: May-2013
Publisher: Broeders van Liefde
Series Title: Psychiatrie en Verpleging vol:89 issue:3 pages:122-124
Abstract: In het tijdschrift van Similes van maart 2013 hield een psychiater een pleidooi voor euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Wij vinden echter dat euthanasie bij psychisch lijden hetzelfde is als assistentie bij suïcide. Dit mag dan ook geen taak zijn van een arts!
ISSN: 0777-6535
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Department of Health and Technology - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
PV_2013-02-Otte-Mortier.pdf Published 582KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.