ITEM METADATA RECORD
Title: ischiofemoraal impingement: casus en overzicht van de literatuur
Authors: Craenen, Karen ×
Peers, Koen
Vanheste, R
Vermeersch, G
Defrancq, Dirk #
Issue Date: 2013
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:69 issue:12 pages:616-620
Abstract: Ischiofemoraal impingement (IFI) wordt veroorzaakt door een afgenomen afstand tussen de trochanter minor en de tuber ischiadicum, waardoor impingement ontstaat van de musculus quadratus femoris tussen deze osseuze structuren. Het is een weinig voorkomende oorzaak van chronische glutealgie, cruralgie of het posterieure-trochanter-majorsyndroom en past dus binnen de brede differentiaaldiagnose van heuppijn. De pijnklachten worden typisch uitgelokt bij gecombineerde extensie, exorotatie en adductie van de heup. Een MRI van het bekken toont naast deze verminderde afstand typische veranderingen in de spierbuik van de musculus quadratus femoris die zich duidelijk onderscheiden van andere spierletsels. Voor wat betreft de behandeling is er geen richtlijn, maar deze blijkt meestal conservatief.
IFI is een weinig gekende oorzaak van heuppijn, vooral in de vrouwelijke bevolking. De ziektegeschiedenis van een vrouw die zich aanbood met IFI, wordt besproken. Nadien wordt er een overzicht gegeven van de reeds verschenen literatuur.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.