ITEM METADATA RECORD
Title: Het volledige verbod op herziening van onrechtmatige bedingen: de botte bijl van het Hof van Justitie? (noot onder HvJ 14 juni 2012)
Authors: Peeraer, Frederik # ×
Issue Date: Jun-2013
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue Générale de Droit Civil issue:6 pages:320-331
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Peeraer_TBBR_2013.pdf Published 567KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.