ITEM METADATA RECORD
Title: Levensbeschouwelijke diversiteit en de vakken godsdienst en niet-confessionele zedenleer. Voorstel tot mogelijke wijziging van art. 55 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende onderwijs II, vakken godsdienst en niet-confessionele zedenleer
Authors: Pollefeyt, Didier
Issue Date: 1-Dec-2011
Conference: Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement location:Brussel date:1 December 2011
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.