ITEM METADATA RECORD
Title: Vlamingen in Brussel: partners in het beleid
Authors: Degadt, Jan
Editors: Buyle, Daniël
Issue Date: 2009
Publisher: Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Host Document: Twintig jaar Vlaamse Gemeenschapscommissie 1989-2009 pages:53-67
Abstract: De VGC bezorgt de Vlamingen in Brussel de nodige democratische legitimiteit om te participeren aan het beleid. Zij zijn autonoom bevoegd voor onderwijs, cultuur, gezondheidszorg en welzijn. De Brusselse Vlamingen participeren tevens als volwaardige partner in het beleid van zowel de Vlaamse Gemeenschap als het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Het Nederlandstalig onderwijs kan als een succesindicator beschouwd worden maar er zijn ook nieuwe uitdagingen, in het bijzonder de demografische evolutie in de nabije toekomst.
ISBN: 9789077625156
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Department of Marketing and Organisation Studies (MO), Campus Brussels - miscellaneous
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Department of ECON-CEDON, Campus Brussels

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.