ITEM METADATA RECORD
Title: Een gezonde of ongezonde reclameslogan? That's the question
Authors: Adams, Leen
Geuens, Maggie
Editors: Duyck, R
Van Tilborgh, C
Issue Date: 2008
Publisher: Pimms NV
Host Document: Marketing denken en doen, Marketingjaarboek
Abstract: Sinds het begin van de jaren ’90 is er een sterk gezondheidsbewustzijn bij de Westerse consument ontstaan. Als antwoord hierop zijn steeds meer en meer bedrijven hun aanbod dan ook beginnen te positioneren als zijnde ‘gezond’. Vooral voor de voedingsindustrie was deze gezondheidstrend een belangrijke opportuniteit. Initieel doelde de sector hierbij vooral op vrouwen. Maar meer en meer voorbeelden uit de markt verraden dat zij zich vandaag al lang niet meer beperkt tot één bepaalde demografische groep, maar dat bvb. ook kinderen en adolescenten een onderdeel van de gezondheidsstrategie geworden zijn. Kijk maar naar de snacks van Kinder gemaakt met natuurlijke ingrediënten zoals gezonde melk, de ontbijtgranen van Kellogg’s die je de hele dag energie geven, LU biscuits boordevol gezonde granen e.d. Maar hoe effectief is deze strategie in het algemeen, en meer specifiek voor jongere consumenten? Zijn jongeren wel gevoelig voor het ‘gezonde’ argument? En zoja, aanvaarden zij dat ook zomaar altijd? Wat speelt er, met andere woorden, allemaal een rol bij de doeltreffendheid van zulke communicatiestrategie?
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.