ITEM METADATA RECORD
Title: Tussen ziel en zeden. Het kindbeeld in de negentiende-eeuwse Vlaamse kinderliteratuur
Authors: Van Coillie, Jan # ×
Issue Date: 2006
Publisher: Biblion Uitgeverij
Series Title: Literatuur zonder Leeftijd: Vaktijdschrift over Jeugdliteratuur vol:20 issue:70 pages:24-48
Abstract: In dit artikel onderzoekt Jan Van Coillie het beeld van het kind zoals dat naar voren komt in de negentiende-eeuwse Vlaamse kinderliteratuur. Daartoe beschouwt hij de kinderliteratuur als een socialisatiemiddel, met een kindbeeld als onderdeel van een ruimere 'vision du monde' waarmee de burgelijke auteurs hun ideologie wilden legitimeren. In het onderzoek wordt vooral gefocust op passages waarin de geïntendeerde lezer nadrukkelijk naar voren komt: voorwoorden, lezersaansprekingen en typering van kinderlijke personages.
ISSN: 0929-8274
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Literature, Discourse and Identity, Leuven (-)
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Intercultural Transfer, Campus Brussels
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.