ITEM METADATA RECORD
Title: Meer dan 25 jaar AIDS preventiecampagnes: Wanneer werd er wat gecommuniceerd?
Authors: Adams, Leen
Geuens, Maggie
Editors: Duyck, R
Van Tilborgh, C
Issue Date: 2009
Publisher: Pimms NV
Host Document: Marketing denken en doen, Marketingjaarboek
Abstract: Sinds het begin van de jaren ’80 werd de wereld geteisterd door een nieuwe, dodelijke en besmettelijke ziekte, ook wel het Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) genoemd. Wetenschappers ontdekten al snel dat het Human Immunodeficiency Virus (HIV) de oorzaak was van deze mysterieuze epidemie. Omdat er in dezelfde periode, in de Westerse maatschappijen, een duidelijke verschuiving in de visie op het gezondheidsbeleid was van curatief naar meer preventief (WHO, 1986), werden er van bij aanvang grootschalige preventiecampagnes opgezet. Echter, vandaag, meer dan 25 jaar later, is het einde nog altijd niet in zicht. AIDS blijft zich verder verspreiden, ook in eigen land. En, ondanks het bestaan van medicijnen die HIV/AIDS minder agressief en dodelijk maken, is er nog steeds geen volledige kuur op de markt. Ziektepreventie is dus nog altijd de enige echte oplossing en daarom ook vandaag nog steeds een beleidsprioriteit (WHO, 2006). Helaas is het ontwerpen van doeltreffende preventiecampagnes niet altijd evident. Zo denken bijvoorbeeld vele Westerse jongeren dat AIDS niet hen, maar eerder anderen, zal overkomen. Wetenschappers hebben dan ook al diverse experimentele studies opgezet die proberen na te gaan welke boodschap welk publiek in welke context nu het best kan overtuigen (bvb. Conner & Norman, 2007). Echter, het is niet duidelijk of de praktijk de theorie hierin volgt. Met andere woorden, in welke mate kunnen toepassingen van theoretische bevindingen ook teruggevonden worden in bestaande AIDS preventiecampagnes? Deze vraag is vooral relevant om verdere opportuniteiten voor gezondheidsprofessionals te kunnen identificeren en AIDS preventie in de toekomst meer doeltreffend te kunnen maken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.