ITEM METADATA RECORD
Title: Tussen kwaliteit en beeld van de tijd
Other Titles: Komrij. De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten. Interview en analyse
Authors: Van Coillie, Jan # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Poëziecentrum
Series Title: Poëziekrant vol:32 issue:2 pages:8-18
Abstract: Het artikel combineert fragmenten uit een interview met Gerrit Komrij met een kritische bespreking van zijn bloemlezing uit de Nederlandse kinderpoëzie. Jan Van Coillie gaat de representativiteit, de originaliteit en de kwaliteit van de selectie na en situeert de bloemlezing in de tijd.
ISSN: 2030-0638
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Literature, Discourse and Identity, Leuven (-)
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Intercultural Transfer, Campus Brussels
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.