ITEM METADATA RECORD
Title: El cómic, un camino hacia la competencia intercultural: unas claves para América Latina
Authors: Snauwaert, Erwin
Issue Date: Jun-2011
Publisher: Consejería de Educación, Embajada de España
Series Title: Mosaico issue:27 pages:4-10
Host Document: Mosaico
Abstract: In het onderwijs van het Spaans als vreemde taal, wordt het gebruik van strips steeds meer gewaardeerd. Zij laten immers toe om de vier vaardigheden –lezen, spreken, schrijven, begrijpen- in te oefenen en, door de combinatie van woord en beeld, vergemakkelijken zij het aanleren van de gesproken taal. Daarnaast blijken strips, onafhankelijk van de taal waarin ze gesteld zijn, vooral interessant bij het aanbrengen van de interculturele competentie. Dit artikel toont aan hoe enkele fragmenten uit Spaanse, Franse en Nederlandse versies van Suske en Wiske, Nero en Kuifje zinspelen op de cultuur en geschiedenis van Latijns Amerika (bvb. de Azteken in México, de Cubaanse crisis van 1959) en dieper ingaan op bepaalde onderliggende socio-politieke aspecten (bvb. de economische inmenging van de Verenigde Staten, het gebrek aan politieke stabiliteit en de opeenvolging van revoluties en dictaturen). Vanuit intercultureel oogpunt zijn echter vooral de referenties aan de Latijns Amerikaanse mentaliteit opvallend. Zo weerspiegelen bepaalde beelden uit albums van Kuifje de bevindingen van Hofstede (1991,Cultures and Organizations. Software of the mind). Concreet illustreren die fragmenten het belang van sociale relaties (individualism/collectivism), hiërarchie (power distance), formaliteiten (unsecurity avoidance) en van de factor “geduld” (masculinity/femininity). Dat laatste criterium brengt ook enkele belangrijke verschillen binnen het continent zelf aan het licht en wijst zo op de nood voor relativering. Onder die voorwaarde, bieden deze strips aan studenten die Spaans studeren binnen een economisch gericht curriculum enkele sleutels om op gepaste wijze contacten te leggen en zaken te doen met de landen van Latijns Amerika.
ISSN: 1374-0245
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Literature, Discourse and Identity, Leuven (-)
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Intercultural Transfer, Campus Brussels

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.