ITEM METADATA RECORD
Title: Systemen ontwikkelen met oog voor informatieverwerkingscapaciteiten van de mens
Authors: Germeys, Filip
Issue Date: 20-Mar-2007
Conference: Belgian Ergonomic Society location:Brussel date:20 Maart 2007
Abstract: Naast de aandacht voor het verminderen van fysieke overbelasting focust de ergonomie zich meer en meer op de mentale aspecten van arbeid. Deze evolutie hangt nauw samen met de veranderde arbeidsvormen: van manuele arbeid over mechanisering van het werk naar geautomatiseerde productieprocessen en arbeidsvormen. Deze omschakeling heeft de interaktie tussen mens en machine grondig gewijzigd. Door de automatisering en toename van computer applicaties wordt de mens-machine interface meer en meer een interaktie tussen twee cognitieve systemen. De taak van de mens is maw verschoven van een taak waarin de perceptueel-motorische of algemener de sensorisch-motorische vaardigheden centraal staan, naar een taak waarin cognitieve activiteit (bv. beslissingen maken) centraal staat. Een gevolg hiervan is dat het ontwerp van systemen meer en meer rekening dient te houden met de (beperkte) informatieverwerkingscapaciteiten van de mens (oa. op het vlak van waarneming, geheugen, aandacht en denkprocessen). Dit relatief nieuwe gebied wordt de cognitieve ergonomie genoemd, een toegepaste discipline die zich in sterke mate baseert op de kennis uit de psychologische functieleer. Centrale doelstellingen van de cognitieve ergonomie zijn oa. verhoging van de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie van systemen en het vermijden van menselijke fouten door rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van mensen in het ontwerp van systemen.
Description: keynote lecture
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Laboratory for Experimental Psychology
Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.