ITEM METADATA RECORD
Title: Met andere woorden: een kader voor het muzisch-agogisch begeleiden in de orthopedagogische hulpverlening
Authors: De Visscher, Kris
Issue Date: 28-Oct-2010
Host Document: Zing, vecht, huil, lach, werk en... bewonder. De kracht van muzisch werken bij begeleiden.
Conference: Zing, vecht, huil, lach, werk en... bewonder. De kracht van muzisch werken bij begeleiden location:Dilbeek date:28 oktober 2010
Abstract: De opleiding tot Professionele Bachelor in de Orthopedagogie van de HU Brussel biedt z’n studenten de kans om zich te verdiepen in het muzisch-agogisch begeleiden. Het inzetten van muzisch-agogische methoden en werkvormen in de orthopedagogische hulpverlening is zeker in Vlaanderen nog geen ingeburgerde praktijk. Ook de visie-ontwikkeling staat nog bij ons nog in zijn kinderschoenen. Met deze tekst wil onze opleiding een eerste aanzet geven tot een conceptueel kader voor het muzisch-agogisch begeleiden, herkenbaar binnen de Vlaamse hulpverleningscontext.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Formerly "HUB-EHSAL" Miscellaneous

Files in This Item:
File Status SizeFormat
met andere woorden.pdf Published 169KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.