ITEM METADATA RECORD
Title: Werkgerelateerde overbelastingsletsels bij Vlaamse tandartsen
Authors: Stassen, Stien
De Prins, Marijke
Germeys, Filip
Issue Date: 2008
Conference: Belgian Ergonomics Society location:Antwerp date:30 january 2008
Abstract: Het thema “werkgerelateerde aandoeningen aan de bovenste ledematen” is een belangrijk thema binnen welzijn op het werk aangezien elk jaar miljoenen Europese werknemers in alle soorten functies en werkgelegenheidssectoren getroffen worden door deze aandoeningen. De effecten op de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt en de maatschappij zijn dan ook enorm. Gebaseerd op de frequent aangehaalde risicofactoren in de wetenschappelijke literatuur, spitst het toepassingsgebied van deze presentatie zich op de Vlaamse tandartsen. Ten gevolge van specifieke taakkenmerken (gedraaide lichaamshouding, lange werkuren, zeer kleine repeterende bewegingen gecombineerd met statische spieractiviteit, ...) werd immers verondersteld dat tandartsen zeker een risicogroep zijn m.b.t. het rapporteren van RSI-klachten. Bijgevolg werd een cross-sectioneel vragenlijstenonderzoek opgezet. RSI is een veelvoorkomend probleem bij Vlaamse tandartsen. Eénderde van de bevraagde tandartsen had de afgelopen 12 maanden pijn of ongemak aan de nek en/of de bovenste ledematen. Bijna 20% van de bevraagde tandartsen rapporteerde ernstige tot zeer ernstige nek- en schouderklachten. Weinig kracht in de niet-dominante hand, veel tijd besteden aan het uitvoeren van huishoudelijke taken, in minder goede gezondheid verkeren en vrouw zijn, vertoonden sterke associaties met het optreden van klachten aan de nek en/of de bovenste ledematen. Werken in ongemakkelijke houdingen en niet uitgerust zijn na een pauze zijn werkomstandigheden die een significant verband vertonen met het rapporteren van RSI-klachten. Tot slot, tandartsen met burnout-(klachten) waren, net zoals werkverslaafde tandartsen, het meest kwetsbaar voor RSI.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Laboratory for Experimental Psychology
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Centre for Business Expertise, FEB, Campus Brussels (-)
Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels

Files in This Item:
File Status SizeFormat
presentatie BES studiedag.pdf Published 216KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.