ITEM METADATA RECORD
Title: Evaluatie en validering van de Phytotoxkit® test in het routinematig waterbodemmeetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij
Authors: Cappuyns, Valérie
Coussement, Wouter
De Cooman, Ward
Issue Date: 1-Jun-2012
Host Document: De verdoken schakel in het waterbeleid: Sediment samen aanpakken biedt vele kansen.
Conference: Waterforum edition:9 location:Brussels, Belgium date:1 June 2012
Abstract: De Phytotoxkit® test is een plantentest die oorspronkelijk bedoeld is om de fytotoxiciteit van terrestrische bodems te evalueren. De Vlaamse Milieumaatschappij zou deze test, die gebaseerd is op de kieming van zaden van drie plantensoorten, graag gebruiken binnen het kader van het routinematig onderzoek van de waterbodemkwaliteit. Omdat de samenstelling van waterbodems en terrestrische bodems niet volledig overeenkomt, werd er in dit onderzoek een kritische analyse gedaan van de resultaten van de Phytotoxkit® tests. Deze tests werden uitgevoerd op een reeks waterbodems afkomstig van het waterbodemmeetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij. Waterbodems bevatten over het algemeen meer nutriënten ten opzichte van terrestrische bodems. De nutriënten oefenen een grote invloed uit op de kieming en de groei van de zaden. De invloed van nutriënten en contaminanten op de zaadkieming en de wortelgroei werden eerst statistisch onderzocht. Om meer specifiek de invloed van de nutriënten op de resultaten van de tests in rekening te brengen, werden er referentiebodems gespiket met een fertiliser zodat hun samenstelling beter overeenkwam met de samenstelling van waterbodems. De statistische analyses van de invloed van de nutriënten en de contaminanten in de waterbodem op de Phytotoxkit® tests toonden geen significante verbanden aan tussen zaadkieming en de totale concentraties aan zware metalen en/of nutriënten. De toxische werking van de contaminanten wordt gemaskeerd door de voedende werking van de nutriënten, en omgekeerd, daarom blijkt het niet eenvoudig om de Phytotoxkit® test toe te passen op waterbodems. Het toevoegen van fertilisers aan referentiebodems werkte bij hoge concentraties toxisch op de kieming en de wortelgroei van de zaden. Het onderzoek naar het meer valide maken van de Phytotoxkit® test, toont aan dat de waterbodems niet mogen gedroogd worden voor het uitvoeren van de test om de samenstelling van de waterbodem intact te houden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Division of Geology
Research Centre for Economics and Corporate Sustainability, Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Abstract Wouter Coussement.pdf Published 12KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.