ITEM METADATA RECORD
Title: Pleegzorg als middel tot 'ageing in place' voor ouder wordende personen met een beperking
Authors: Van Puyenbroeck, Joris
Issue Date: 16-Sep-2010
Conference: Taking care of foster care location:Leuven date:16 september 2010
Abstract: De lezing vertrekt vanuit afgerond en lopend onderzoek naar de mogelijkheden (en beperkingen) van inclusieve zorg voor ouder wordende mensen met een beperking. Doel van dit onderzoek was het bestaande ondersteuningsaanbod voor ouderen met een handicap in kaart brengen, dit in verband te brengen met aandachtspunten op vlak van wonen, dagbesteding, relaties en gezondheid. De lezing zal inzoomen op de plaats van pleegzorg in dit geheel, en het pleegzorgmodel trachten te situeren ten overstaan van het kader 'ageing in place'. In de lezing zullen de sterke kanten van het pleegzorgmodel voor volwassenen besproken worden, maar ook de grenzen, en dit vooral vanuit het perspectief van praktijkdeskundigen (professionals uit de VAPH-sector). Door deze opvattingen te toetsen aan de mening van de deelnemers komen we hopelijk tot een boeiende discussie.
Description: http://www.fostercareflanders.be/program.php?p=B10
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa-p
Appears in Collections:Parenting and Special Education
Educational Sciences Research Units (-)
Field of Study Social and Community Work Odisee

Files in This Item:
File Status SizeFormat
pleegzorgvlaanderen ageing in place.ppt Published 1754KbMicrosoft PowerpointView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.