ITEM METADATA RECORD
Title: De kinder Komrij
Authors: Van Coillie, Jan # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Biblion Uitgeverij
Series Title: Literatuur zonder Leeftijd: Vaktijdschrift over Jeugdliteratuur vol:22 issue:75 pages:89-99
Abstract: Gerrit Komrij stelde een bloemlezing samen uit vijf eeuwen kinderpoëzie uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in De Haag. In dit artikel bespreekt Jan Van Coillie deze publicatie, waarbij hij de bloemlezing situeert in Komrijs poëtica en vergelijkt met andere bloemlezingen kinderpoëzie.
ISSN: 0929-8274
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Literature, Discourse and Identity, Leuven (-)
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Intercultural Transfer, Campus Brussels
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.