ITEM METADATA RECORD
Title: Thermische Verwerking van Baggerspecie tot Baksteen: Mogelijkheden en Beperkingen vanuit Economie en Beleid
Authors: Cappuyns, ValĂ©rie
Rousseau, Sandra
De Weirt, Valentine
Issue Date: 1-Jun-2012
Host Document: De verdoken schakel in het waterbeleid: Sediment samen aanpakken biedt vele kansen.
Conference: Waterform edition:9 location:Brussels, Belgium date:1 June 2012
Abstract: Jaarlijks moet Vlaanderen toepassing een bestemming vinden voor een grote hoeveelheid baggerspecie. Een mogelijke toepassing is de thermische verwerking van baggerspecie tot baksteen. Hoewel baksteen uit baggerspecie haalbaar is in het buitenland, staan een aantal elementen (vooral technisch en economisch van aard) de lancering van baksteen uit baggerspecie op de Vlaamse markt in de weg. In deze studie gaan we dieper in op deze belemmerende factoren. We onderzochten zowel de aanbodzijde (bedrijven) als de vraagzijde (consumenten) van de markt van bakstenen uit baggerspecie. Voor de aanbodzijde werd gebruik gemaakt van diepte-interviews en voor de vraagzijde werd gebruik gemaakt van een enquête gebaseerd op het DEFRA-model en inzichten uit eerder onderzoek m.b.t. risicoperceptie, houding en gedrag. Wat de aanbodzijde betreft, zijn er al heel wat (vooral technische) knelpunten geweken. Er is momenteel nog overleg nodig tussen zowel baggerbedrijven, baksteenproducenten en afvalverwerkers als de overheid. Wat de vraagzijde betreft, neemt de Vlaming een terughoudende houding aan die te wijten is aan een aantal factoren in de risicoperceptie, zoals kans op een miskoop, de sociale aanvaardbaarheid, de link met de toestand van de Vlaamse waterlopen en persoonlijkheidskenmerken zoals flexibiliteit en zelfstandigheid. De vraagzijde kan bovendien in erschillende marktsegmenten (‘supporterrs op de zijlijn’, ‘bezorgde consumenten’ en ‘positieve groenen’) worden opgedeeld die verder van elkaar verschillen m.bt. de leeftijdsklasse.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Division of Geology
Research Center of Energy, Transport and Environment, Leuven
Research Centre for Economics and Corporate Sustainability, Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
uitn_WATERFORUM_website.pdf Published 413KbAdobe PDFView/Open
Abstract Valentine Deweirt.pdf Published 10KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.