ITEM METADATA RECORD
Title: Inclusie zorg voor ouder wordende personen met een verstandelijke beperking
Authors: Van Puyenbroeck, Joris
Issue Date: 30-Nov-2009
Conference: De rol van de hogescholen inzake innovatie en valorisatie location:Brussel date:30 november 2009
Abstract: Doel van dit onderzoek was een beschrijving te krijgen van: 1) het ondersteuningsaanbod voor ouderen met een handicap in de regio Waasland op de domeinen wonen, dagbesteding, relaties en gezondheid in kaart brengen, en 2) de knelpunten en mogelijke oplossingen detecteren om het ondersteuningsaanbod te verbeteren. Het werkveld werd van bij de aanvang betrokken in het onderzoek d.m.v. focusgroepen, een vragenlijst en een regionale studiedag. In het tweede onderzoeksjaar werd de focus handelingsgericht. De opdrachtgever koos op basis van de tussentijdse resultaten om vier deelprojecten op te starten, waaronder een brochure voor mantelzorgers en een uitwisselingsproject tussen ouderen- en gehandicaptensector i.s.m. het steunpunt voor Expertisenetwerken (SEN). De onderzoeker werd in dit tweede jaar een procesbegeleider, c.q. dienstverlener. In de workshop komen niet alleen het proces en de resultaten van het onderzoek aan bod, maar ook de ervaringen van de opdrachtgever: de context van waaruit de projectaanvraag is gebeurd, de mate van sturing die men kon uitoefenen tijdens het verloop van het onderzoek, en een praktijkgerichte evaluatie van de 'outcomes'.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education
Field of Study Social and Community Work Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.