ITEM METADATA RECORD
Title: Vertalen voor kinderen: hoe anders?
Authors: Van Coillie, Jan # ×
Issue Date: 2005
Publisher: Biblion Uitgeverij
Series Title: Literatuur zonder Leeftijd: Vaktijdschrift over Jeugdliteratuur vol:19 issue:67 pages:16-39
Abstract: Aan de hand van sprekende voorbeelden geeft Jan Van Coillie een beeld van wat er gebeurt tijdens het vertalen van jeugdliteratuur. Hij onderscheidt drie soorten van aanpassingen vanuit drie verschillende beweegredenen: aanpassingen van culturele verwijzingen, aanpassingen van verwoording en plot en aanpassingen aan waarden en normen. Tot slot besteedt hij aandacht aan de zogenaamde dubbele gerichtheid: boeken die geschreven zijn en/of voorgelezen worden door zowel jonge als volwassen lezers en de 'hertalingen' die dit verschijnsel met zich meebrengt.
ISSN: 0929-8274
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Literature, Discourse and Identity, Leuven (-)
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Intercultural Transfer, Campus Brussels
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.