ITEM METADATA RECORD
Title: Van specialisatie naar integratie in managementonderzoek
Authors: Logman, Marc # ×
Editors: Crombez, Christophe
Issue Date: Dec-2007
Publisher: Katholieke Universiteit te Leuven, Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
Series Title: Tijdschrift voor Economie en Management vol:LII issue:4 pages:567-587
Abstract: In dit artikel wordt een pleidooi gehouden om naast gespecialiseerd onderzoek in management ook onderzoeksmethodes, theorieën, concepten, … uit verschillende disciplines meer met mekaar te confronteren en te integreren . Er wordt achtereenvolgens ingegaan op: - de grote analogie tussen veel bestaande theorieën en modellen binnen management- en andere disciplines - de toename van directe of indirecte varianten van bestaande theorieën en modellen - het gebruik van soortgelijke concepten aan de hand van een verschillende terminologie De analogie tussen de domeinen strategie, marketing, psychologie, R&D, risicomanagement tot zelfs chaostheorie wordt geillustreerd aan de hand van het waardeconcept. Daarnaast zijn er nog vele andere illustraties. De nood aan een multidisciplinaire onderzoekscontext wordt bovendien versterkt door de vaststelling dat bedrijven in de praktijk niet langer een verzameling zijn van verschillende functionele expertises die men op een natuurlijke manier kan isoleren. Bovendien wordt de ondernemingsrealiteit steeds holistischer, waarin met name economische, sociale, technologische, organisatorische …. veranderingen in elkaar verweven zijn. Een managementfaculteit zou dan ook moeten voorzien in een combinatie van gespecialiseerde en meer holistische onderzoekers.
ISSN: 0772-7674
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Marketing and Organisation Studies (MO), Leuven - miscellaneous
Formerly "HUB-EHSAL"
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
VanSpecialisatienaarIntegratie.pdf Published 484KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.