ITEM METADATA RECORD
Title: Betekenen de arresten Jia en Eind het einde van de België-route?
Authors: Vanvoorden, Kristien # ×
Issue Date: May-2008
Series Title: Migrantenrecht vol:Jaargang 23 issue:3 pages:84-93
Host Document: Migrantenrecht
Abstract: Deze bijdrage wil in de eerste plaats een kort overzicht geven van wie gebruik kan maken van de België-route. Vervolgens zal, in het licht van de rechtspraak van het Hof, bekeken worden onder welke voorwaarden de familieleden van de Nederlanders een recht op toegang en verblijf in eerste instantie in België en vervolgens eventueel ook in Nederland wordt toegekend op grond van het gemeenschapsrecht. In derde instantie wordt nagegaan welke gevolgen de arresten Jia en Eind hebben voor het voortbestaan van de België-route. Tot slot worden kort de ontwikkelingen inzake het verschijnsel van omgekeerde discriminatie dat aan de oorsprong van de België-route ligt, behandeld.
ISSN: 0921-0237
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Formerly "HUB - EHSAL Miscellaneous"
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.