ITEM METADATA RECORD
Title: Wonderbare frisch-jonge literaire krachten
Other Titles: De instroom van ‘het wonderjaar’ van Gentse literaire normalisten in Vlaamsgezinde weekbladen, Vlaamsch Leven in het bijzonder (1914-1916)
Authors: Van den Bossche, Stefan # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Wetenschappelijke Tijdingen op het Gebied van de Geschiedenis van de Vlaamse Beweging vol:3 issue:64 pages:149-167
ISSN: 0774-532X
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.