ITEM METADATA RECORD
Title: Empowerment binnen de marge van het haalbare?
Authors: Nys, Kristien
Issue Date: 3-Dec-2009
Conference: 21 jaar opvoedingsondersteuning provincie Limburg date:3 december 2009
Abstract: Empowerment wordt in tal van praktijken hoog in het vaandel gedragen. In visiebeschrijvingen is het bijna een constante. Vraag is hoe empowerment in een ‘dagelijkse’ praktijk gerealiseerd kan worden? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn? Welke eisen stelt dat aan een begeleider of hulpverlener, aan een organisatie, dienst of praktijk? Aan de hand van een aantal stellingen tasten we met de deelnemers de mogelijkheden van het empowerend werken voor hun praktijk af.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.