ITEM METADATA RECORD
Title: Multidisciplinaire samenwerking in de zorgtrajecten: exploratie van de mogelijkheden
Authors: Van Den Broeke, Carine
Issue Date: 23-Sep-2010
Conference: Studiedag diabeteseducatoren location:Leuven date:23 september 2010
Abstract: Sinds september 2009 werden de zorgtrajecten ingevoerd door het RIZIV.Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een optimale aanpak van een chronische ziekte vergt een pro-actieve aanpak waarin patiënten op een georganiseerde en gestructureerde wijze opgevolgd worden door een multidisciplinair team van samenwerkende professionals die samen met de patiënt de ziekte zo goed als mogelijk onder controle proberen te houden. In het zorgtaject diabetes type 2 speelt de diabeteseducator een cruciale rol. Vanuit de resultaten van de wetenschappelijke studie van het Diabetesproject Leuven (2004-2009) wordt de rol van een multidisciplinair team en de concrete samenwerkingsmogelijkheden tussen zorgverleners bekeken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
Research Centre for Economics and Corporate Sustainability, Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.