You are here: Lirias Odisee Odisee General
ITEM METADATA RECORD
Title: Het Toverbos uitgetest in de praktijk
Authors: Malfait, Catherine ×
Smits, Dirk #
Issue Date: Jun-2012
Publisher: VCLB-Service
Series Title: Caleidoscoop vol:24 issue:3 pages:32-40
Abstract: Binnen het kleuteronderwijs zijn er heel wat methoden voorhanden die focussen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters, maar minder die de rol van spel hierbij centraal plaatsen. Het Toverbos vertrekt vanuit het rollenspel van kleuters. Het Toverbos ondersteunt kleuters in het (leren) spelen, het bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling doorheen de spelsituaties en biedt begeleiders de kans om het spel actief te observeren en mee te spelen. Dit maakt deze methode vernieuwend en ook kansrijk. In de periode 2010-2012 onderzocht PRAGODI, een onderzoekscentrum van de Hogeschool-Universiteit Brussel, daarom de effecten van Het Toverbos op kleuters en kleuteronderwijzers, en verfijnde de methode om er concreet mee aan de slag te kunnen gaan in de kleuterklas.
ISSN: 0776-474X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Odisee General
Clinical Psychology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Het Toverbos - Artikel Caleidoscoop.pdf Published 6755KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.