ITEM METADATA RECORD
Title: Op zoek naar de canon
Other Titles: Criteria ter selectie van een moderne schrijversbiografie in Vlaanderen: enkele praktische en theoretische reflecties
Authors: Van den Bossche, Stefan # ×
Editors: Beyers, Rita
Issue Date: 2005
Publisher: Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis
Series Title: Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis vol:LIX pages:73-93
Host Document: Handelingen LIX van de KZM pages:73-91
ISSN: 0774-3254
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.