ITEM METADATA RECORD
Title: Federalisme via het checqueboek leidt tot onverantwoord gedrag
Authors: Algoed, Koen # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Boom
Series Title: Christen Democratische Verkenningen vol:2008 issue:1
Abstract: Het Belgisch federalisme is een chequeboekfederalisme. Gewestelijke overheden kunnen onvoorziene kosten steeds afwentelen op de centrale overheid. De sleutel voor beter bestuur is een strictere toepassing van het principe 'no representation without taxation'. Burgers kan dan zien in hoeverre de baten van de publieke goederenvoorziening sporen met de lasten die zij moeten opbrengen.
ISSN: 0167-9155
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Center of Public Economics, Leuven
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Department of ECON-CEDON, Campus Brussels
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.