ITEM METADATA RECORD
Title: Leren modelleren
Authors: Deprez, Johan
Op de Beeck, Regi
Van den Broeck, Luc
Issue Date: 2011
Publisher: Groot-Bijgaarden: Viviane Remels
Series Title: Uitwiskeling vol:27 issue:3 pages:15-51
Host Document: Uitwiskeling
Abstract: Modelleren is een belangrijk aspect van wiskunde. Met modelleren bedoelen we hier niet kartonnen modellen van veelvlakken knutselen, maar fenomenen uit de realiteit beschrijven met wiskundige objecten zoals functies of matrices. We beperken ons niet tot kant-en-klare wiskundige modellen, maar we betrekken de leerlingen ook bij het vereenvoudigen en vertalen naar een wiskundig model, bij het interpreteren van de resultaten en het kritisch evalueren van het model. Er is een stuk over eerstegraadsfuncties voor de tweede graad. Leerlingen van de derde graad modelleren schuimkragen, flessen en olifantenpopulaties.
ISSN: 0774-6814
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Specific Teacher Training Programme in Mathematics
Formerly "Subfaculteit Antwerpen/Handelswetenschappen - TM A"
Centre for Educational Expertise, FEB, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.