ITEM METADATA RECORD
Title: Prijsanalyse Brussels Card: Standpunt van de toerist
Authors: Maes, Ann
Issue Date: Mar-2006
Abstract: In deze tekst analyseren we de prijs van de Brussels Card vanuit het standpunt van de toerist. We doen dit vanuit twee verschillende perspectieven. In een eerste deel bekijken we het prijsvoordeel voor de toerist door de prijs van de Brussels Card te vergelijken met de afzonderlijke prijzen van musea en openbaar vervoer. We bekijken historische data uit 2005 van het gebruik van de Brussels Card en gaan na welk prijsvoordeel het gebruik van de Brussels Card toeristen vorig jaar gemiddeld opgeleverd heeft. In een tweede deel vergelijken we de prijs van de Brussels Card met prijzen van andere Europese stedenkaarten. We gaan na wat de factoren zijn die de prijs van een stedenkaart bepalen en stellen een econometrisch model op. Vervolgens evalueren we de prijs van de Brussels Card aan de hand van dit model.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Centre for Educational Expertise, FEB, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.