ITEM METADATA RECORD
Title: Robinson zonder Alice. Vertaalde jeugdliteratuur in het Vlaanderen van de negentiende eeuw: een aanzet
Authors: Van Coillie, Jan # ×
Issue Date: 2005
Publisher: Uitgeverij Vantilt
Series Title: Filter: Tijdschrift voor Vertalen en Vertaalwetenschap vol:12 issue:4 pages:41-56
Abstract: Het artikel biedt een verkennend overzicht van de vertaalde jeugdliteratuur in Vlaanderen in de negentiende eeuw. Op basis van inzichten uit systeemtheorieën situeert het evoluties in hun context, met speciale aandacht voor leemtes en cultuurbepaalde accenten.
ISSN: 0929-9394
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Literature, Discourse and Identity, Leuven (-)
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Intercultural Transfer, Campus Brussels
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.