ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoekscompetenties wiskunde in de derde graad. Wiskunde B dag als middel
Authors: Deprez, Johan
Issue Date: 3-Feb-2010
Host Document: Onderzoekscompetenties wiskunde in de derde graad. Wiskunde B dag als middel
Abstract: In de aso-studierichtingen met pool wiskunde moet aandacht besteed worden aan wiskundige onderzoekscompetentie. Deze nascholing wil leerkrachten kennis laten maken met een initiatief dat zich hierop richt, namelijk de Wiskunde B-dag. Dit initiatief is ook interessant voor leerkrachten uit tso- of kso-studierichtingen met veel wiskunde. Tijdens de Wiskunde B-dag werken leerlingen in groepjes van 3 of 4 een volledige dag aan een complexe onderzoeksopdracht die door de organisatoren van de Wiskunde B-dag opgesteld is. Ze moeten aan het eind een verslag van hun oplossing inleveren. Tijdens de nascholing worden de eindtermen i.v.m. onderzoekscompetentie kort toegelicht en de wiskunde B-dag wordt hierin gesitueerd. Een van de opgaven wordt voorgesteld. Verder komen aan bod: evalueren van verslagen, ervaringen van leerkrachten die deelnamen aan de wiskunde-B-dag, voorbereiding van de leerlingen, gevolgen voor de gewone wiskundelessen, organisatie, ...
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Specific Teacher Training Programme in Mathematics
Formerly "Subfaculteit Antwerpen/Handelswetenschappen - TM A"
Centre for Educational Expertise, FEB, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.