ITEM METADATA RECORD
Title: Geen brug te ver. Poëzie zonder leeftijd
Authors: Van Coillie, Jan # ×
Issue Date: 2005
Publisher: Biblion Uitgeverij
Series Title: Literatuur zonder Leeftijd: Vaktijdschrift over Jeugdliteratuur vol:19 issue:66 pages:9-32
Abstract: Van Coillie onderzocht de recente poëzie voor kinderen en jongeren vanaf 1975 en constateerde dat het verhalende, de vrijblijvende fantasie en humor, de directe emoties en klassieke vorm voor veel dichters hebben afgedaan. Poëzie voor jonge lezers moet voor hen het bekende als nieuw (leren) zien, het bijzondere in het gewone laten ontdekken. De nieuwe poëzie voor de jeugd, zo stelt hij vast, is daarmee grensverleggend.
ISSN: 0929-8274
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Literature, Discourse and Identity, Leuven (-)
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Intercultural Transfer, Campus Brussels
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.