ITEM METADATA RECORD
Title: Levensbeschouwing, religie en waarden als elementen van diversiteit. Een diversiteitsbeleid aan de HUB
Authors: Berings, Dries # ×
Issue Date: 2008
Publisher: VVKHO
Series Title: H-ogelijn Tijdschrift vol:16 issue:3 pages:15-23
Abstract: Het besef dat de studentenpopulatie onder andere op het vlak van levensbeschouwing en religie steeds diverser wordt en dat het onderwijsaanbod steeds flexibeler moet worden om daarop in te spelen, wordt stilaan gemeengoed in de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.Om een doordacht diversiteitbeleid uit te bouwen, zet de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB)heel wat middelen en tijd in. Waarden, levensbeschouwing en religie vormen hierbij een van de aandachtspunten. Ze hebben dan ook speciale aandacht gekregen in het diversiteitonderzoek dat het afgelopen academiejaar aan de HUB gehouden is. Dit sluit perfect aan bij de ambitie van de instelling om vanuit een veelzijdig christelijk gedachtegoed, bij te dragen tot een open, pluralistische en zorgzame samenleving.In deze bijdrage bespreekt de auteur de resultaten van zijn onderzoek, maar situeert hij het onderzoeksthema eerst in zijn bredere context, met name het gevoerde diversiteitonderzoek bij de instromende bachelorstudenten in het academiejaar 2007-2008.
ISSN: 2030-4560
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.