ITEM METADATA RECORD
Title: Validatie van een Nederlandstalige vragenlijst over verwachtingen van sollicitanten [Validation of a Dutch questionnaire on applicant expectations]
Authors: Schreurs, Bert Herman ×
Derous, Eva
Proost, Karin
Notelaers, Guy
De Witte, Karel #
Issue Date: 2009
Publisher: Uitgeverij Lemma BV
Series Title: Gedrag en Organisatie vol:1 pages:50-75
Abstract: In dit artikel wordt de ontwikkeling en validatie van de Applicant Expectation Survey (AES-15) voorgesteld, een vragenlijst over verwachtingen van sollicitanten met betrekking tot de kenmerken van selectieprocedures. De AES-15 bestaat uit 15 items en is een verkorte en meer verfijnde versie van de originele AES-26, die 26 items bevat (Schreurs, Derous, Proost, Notelaers & De Witte, 2008). De AES-15 is samengesteld uit vijf schalen: Warmte/respect, Potentieel kunnen tonen, Moeilijkheid om te faken, Onbevooroordeeldheid, en Feedback. Resultaten uit drie verschillende studies met sollicitanten voor overheids-, bedienden- en managementfuncties (totale N = 2178) boden ondersteuning voor het vooropgestelde 5-factorenmodel, zowel voor sollicitanten met als zonder voorgaande selectie-ervaring. Verder zijn significante verbanden gevonden met theoretisch gerelateerde constructen zoals attractiviteit van de baan, organisatieattractiviteit, geloof in tests, positief en negatief affect, en percepties van de selectieprocedure (zoals gemeten na afloop van de procedure). Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd dat de AES-15 een veelbelovend meetinstrument is, dat een bijdrage kan leveren aan het onderzoek over percepties van sollicitanten en aan de selectiepraktijk.
ISSN: 0921-5077
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Work, Organisational and Personnel Psychology
Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Schreurs et al. (2009, G&O), Validatie van een vragenlijst over verwachtingen van sollicitanten.pdf Published 398KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science