ITEM METADATA RECORD
Title: Visualiseren met VisuMath
Authors: Goemans, Wendy
Van de Woestyne, Ignace
Issue Date: 2009
Series Title: Wiskunde en Onderwijs vol:139 pages:197-210
Abstract: Recent is versie 3.0 van de visualisatiesoftware VisuMath uitgebracht via het internet. In dit artikel rapporteren we over de nieuwe mogelijkheden van dit programma. In het bijzonder illustreren we de visualisatiemogelijkheden voor oppervlakken beschreven door één of meerdere reële functies. Teneinde het ontstaan van sommige ongewenste effecten in het eindresultaat beter te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om een duidelijk beeld te hebben van het visualisatieproces zoals dat door VisuMath wordt toegepast. Daarom wordt ook hieraan extra aandacht besteed.
ISSN: 2032-0485
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Geometry Section
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Research Centre for Mathematical Economics, Econometrics and Statistics, Campus Brussels (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.