ITEM METADATA RECORD
Title: Economische dynamiek. Bedrijfsleven en KMO's
Authors: Degadt, Jan
Editors: Degadt, Jan
De Metsenaere, Machteld
De Vlieger, Mieke
Janssens, Rudi
Mares, Ann
Van Wynsberge, Caroline
Issue Date: 26-Apr-2012
Publisher: Academic and Scientific Publishers (ASP)
Host Document: De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel pages:211-233
Abstract: Het bedrijfsleven en de KMO's in de Vlaamse Rand rond Brussel zijn sterk geïnternationaliseerd. hierbij spelen drie determinanten: (1) De gevolgen van de Europese integratie en de globalisering laten zich in de hele EU voelen, dus ook hier; (2) De nabijheid van een grote agglomeratie; (3) De typische aspecten verbonden aan de nabijheid van Brussel, een van de meest geïnternationaliseerde stadsgewesten ter wereld
Description: Op 26 april werd te Leuven ook een colloquium georganiseerd, in samenwerking met de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaam-Brabant. Een aantal bijdragen werden ook op dit colloquium gepresenteerd.
ISBN: 978 907 7028 9577
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb-p
Appears in Collections:Department of Marketing and Organisation Studies (MO), Campus Brussels - miscellaneous
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Department of ECON-CEDON, Campus Brussels

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.