ITEM METADATA RECORD
Title: Het decreet betreffende de brownfieldconvenanten als een eerste zelfstandig brownfielddecreet
Authors: Vanheusden, Bernard
Issue Date: 2007
Publisher: Die Keure
Series Title: Milieu- en Energierecht issue:2 pages:75-87
Host Document: Milieu- en Energierecht
Abstract: Brownfieldontwikkeling vereist een aangepast juridisch kader. Daarom heeft het Vlaams Parlement op 21 maart 2007 een specifiek decreet goedgekeurd, meer bepaald het Brownfieldconvenantendecreet. Het decreet stelt voor om te werken met brownfieldconvenanten. Dat uitgangspunt is zeker aantrekkelijk. Het staat toe om binnen een vooraf uitgestippeld kader overeenkomsten af te sluiten waarbij de convenantspartijen toch over voldoende vrijheid beschikken om concrete afspraken te maken in functie van de te ontwikkelen brownfield. Het Brownfieldconvenantendecreet roept echter meerdere bedenkingen op. Op grond van deze bedenkingen moet geconcludeerd worden dat het decreet in de huidige versie een onvoldoende antwoord biedt op de brownfieldproblematiek. Toch vormt het een goede vertrekbasis. Mits de nodige aanpassingen, zou het kunnen uitgroeien tot een volwaardig brownfielddecreet.
ISSN: 1373-4342
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Centre for Business Expertise, FEB, Campus Brussels (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.