ITEM METADATA RECORD
Title: De appreciatie van netwerkvorming in innovatiestrategieën
Authors: Spithoven, André ×
Teirlinck, Peter #
Issue Date: 2006
Publisher: Katholieke Universiteit te Leuven, Faculteit der Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen
Series Title: Tijdschrift voor Economie en Management vol:51 issue:2 pages:269-308
Abstract: Het nieuwe paradigma rond ‘open innovatie’ benadrukt de toenemende afhankelijkheid van eigen innovatie op kennis aanwezig buiten de grenzen van de eigen onderneming. Netwerkvorming met externe partners vormt hiervan een belangrijk onderdeel en impliceert strategische beslissingen op het niveau van de innoverende onderneming. In dit artikel wordt de keuze en het belang van het type partnerorganisatie bij netwerkvorming belicht als wezenlijk onderdeel van de innovatiestrategie. Vertrokken wordt hierbij van een breed spectrum van externe partners – ondernemingen, universiteiten en hogescholen, publieke onderzoeksorganisaties, en publieke en private non-profitinstellingen. Er wordt aangetoond dat er een significante relatie bestaat tussen de keuze van een bepaald type van externe samenwerkingspartner en de motieven aan de grondslag van innovatie en de gevolgen resulterend uit de innovatie.
ISSN: 0772-7674
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Publicatie TEM.doc Published 186KbMicrosoft WordView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.