You are here: Lirias Odisee Odisee General
ITEM METADATA RECORD
Title: Managementinstrumenten voor MVO
Authors: De Prins, Marijke # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Performa Uitgeverij
Series Title: Develop vol:4 issue:3 pages:87-93
Host Document: Develop
Abstract: De World Business Council for Sustainable Development (Holliday, Schmidheiny & Watts, 2002) beschouwt maatschappelijk verantwoord ondernemen als de bijdrage die bedrijven kunnen en moeten leveren aan duurzame ontwikkeling. Innovatie en transparantie zijn volgens hen de grote uitdagingen voor het bedrijfsleven in de duurzaamheidskwestie. Roome (2008) stelt echter dat naast innovatieaspecten, ook controleaspecten noodzakelijk zijn bij het uitwerken van de strategische optie ‘duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid’. Controle slaat volgens hem o.a. op het linken van MVO aan de missie en waarden van het bedrijf, op het toewijzen van middelen aan doelen en op het monitoren en meten van vooruitgang. Aangezien deze functies vervat zitten in een managementsysteem, lijkt het voor de hand liggend dat managementsystemen kunnen bijdragen aan de ontplooiing van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. In dit artikel wordt kort ingegaan op de evolutie in managementsystemen (MS) en managementsysteemstandaarden (MSS) voor het ondersteunen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Vooraleer dieper in te gaan op de vraag of MVO wel gemanaged kan worden en wat daar dan voor nodig is, worden eerst de basiselementen van een managementsysteem en het begrip MVO kort gekaderd. Vervolgens wordt een beperkt overzicht gegeven van verschillende managementstandaarden die hiervoor gebruikt worden. De voor-en nadelen worden besproken. Deze bijdrage eindigt met een blik op de toekomst.
ISSN: 1574-8138
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Odisee General
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Develop2008_De Prins_vdef.pdf Published 626KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.