ITEM METADATA RECORD
Title: IKZ als denk- en handelingskader voor interne en externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. Inspirerend of achterhaald?
Authors: Berings, Dries
Issue Date: 2008
Abstract: In die context van fusies en associaties lijkt het nuttig om de principes en praktijken die verbonden zijn aan het managementsparadigma van de Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) eens opnieuw te bekijken. De vraag die we ons daarbij kunnen stellen is of IKZ nog altijd de inspiratiebron bij uitstek is voor de interne en externe kwaliteitszorg. We kunnen ons ook afvragen of de principes op een aantal punten moeten worden bijgesteld en of de praktijken die we vandaag reeds kennen in de instellingen voor hoger onderwijs voldoende aansluiten bij die (al dan niet aangepaste) IKZ-principes?
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:
File Status SizeFormat
IKZ als denk en handelingskader_2008.pdf Published 222KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.