ITEM METADATA RECORD
Title: De modieuze manager? De waarde van populaire managementconcepten voor managers
Authors: Van Rossem, Annick ×
Heusinkveld, Stefan #
Issue Date: 2012
Publisher: Kluwer B.V.
Series Title: M en O: Tijdschrift voor Management En Organisatie vol:januari issue:1 pages:46-73
Abstract: Veel aandacht gaat uit naar 'de productie” van nieuwe managementconcepten en -technieken door zogenaamde kennisentrepreneurs zoals goeroes, consultants, professoren van business scholen en business magazines. Maar de wijze waarop managers, de belangrijkste gebruikers, deze populaire concepten waarderen, is relatief onderbelicht gebleven in academische discussies over managementmodes. In dit artikel gebruiken we een cognitief perspectief om de belangrijkste elementen te bestuderen die de waarde die managers aan deze populaire concepten hechten, beïnvloeden. Met behulp van een “Repertory Grid” analyse van data verzameld onder 189 managers laat deze bijdrage zien dat positie, educatie, gender en leesgewoonten hun mentale modellen beïnvloeden en uiteindelijk bepalend zijn voor hun waardering voor populaire managementconcepten. Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor het beter begrijpen van managers als gebruikers van managementconcepten en voor de rol van deze concepten in de managementpraktijk.
ISSN: 0165-1722
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Managerial Economics, Strategy and Innovation (MSI), Leuven
Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.