ITEM METADATA RECORD
Title: Benoeming van de burgemeester van Voeren en de ontvankelijkheid ratione temporis van het verzoek tot nietigverklaring voor de Raad van State
Authors: Wintgens, Luc
Issue Date: 1987
Series Title: Tijschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht pages:215-227
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law
Faculty of Law, Campus Brussels - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.