ITEM METADATA RECORD
Title: De invloed van de algemene mediareputatie van een onderneming op het versterkte klantenkrediet
Authors: Van den Bogaerd, Machteld
Aerts, Walter
Issue Date: 2011
Publisher: Kluwer
Series Title: Accountancy & Bedrijfskunde issue:4 pages:2-13
Abstract: Algemeen wordt verondersteld dat een gunstige ondernemingsreputatie leidt tot competitieve voordelen die zich op termijn vertalen in positieve economische gevolgen. Dergelijke positieve economische gevolgen kunnen zich op verschillende manieren materialiseren. In deze studie onderzoeken we of een gunstige ondernemingsreputatie gevolgen heeft voor de gemiddelde looptijd van het krediet dat een onderneming verstrekt (of dient te verstrekken) aan haar klanten. De reputatie van een onderneming wordt gemeten aan de hand van het beeld dat over de onderneming wordt opgehangen in de publieke media, met andere woorden de mediareputatie van de onderneming. In de studie onderzoeken we de samenhang tussen de mediareputatie van een onderneming en het gemiddelde aantal dagen klantenkrediet dat verstrekt wordt. Het centrale argument voor het onderzoeken van de samenhang is dat de mediareputatie van een onderneming de informatieasymmetrie en gerelateerde onzekerheid van een klant kan helpen reduceren, waardoor een onderneming kan bezuinigen op het klantenkrediet dat het dient te verlenen. Omwille van de ruime beschikbaarheid van gegevens (aantal ondernemingen en hun mediadekking) wordt het onderzoek uitgevoerd voor een steekproef van Britse ondernemingen. Overeenkomstig de verwachtingen geven de resultaten aan dat de bereidheid van een onderneming om klantenkrediet te verlenen (aantal dagen klantenkrediet) omgekeerd evenredig is met de mediareputatie van de onderneming. Hoe gunstiger de ondernemingsreputatie, hoe minder krantenkrediet de onderneming toestaat. Daarenboven blijkt dat het effect van mediareputatie doeltreffender is indien het de onderneming aan een gevestigde productreputatie ontbreekt. Deze resultaten ondersteunen de stelling dat de algemene reputatie van een onderneming als immaterieel actief waarde creëert voor een onderneming en geven één van de manieren aan waarop deze waardecreatie ontstaat.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.