ITEM METADATA RECORD
Title: Op zoek gaan naar geschikte wiskundeopdrachten
Authors: Van de Woestyne, Ignace
Issue Date: 2012
Series Title: Wiskunde en Onderwijs vol:150 pages:145-155
Abstract: Het is niet altijd evident om wiskundeopdrachten te creëren die geschikt zijn om te peilen naar de kennis van de leerling of student. Daarenboven evolueert het onderwijs in de wiskunde onder invloed van externe factoren. De mogelijkheid tot het gebruik van elektronische hulpmiddelen is wellicht één van de belangrijkste. In deze publicatie illustreren we aan de hand van enkele opdrachten tot welke complexe situaties men kan komen bij de zoektocht naar een geschikte opgave. Deze zoektocht leert echter ook dat die elektronische hulpmiddelen toelaten om grenzen te verleggen en de nadruk meer te leggen op inzicht en de onderlinge samenhang tussen diverse wiskundige begrippen.
ISSN: 2032-0485
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Research Centre for Mathematical Economics, Econometrics and Statistics, Campus Brussels (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.