ITEM METADATA RECORD
Title: De combinatie van werk en studie. Vermoeiend?
Authors: Van Ruysseveldt, Joris ×
Proost, Karin #
Issue Date: Sep-2010
Publisher: Reed Business bv
Series Title: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken vol:26 issue:3 pages:261-275
Abstract: In de hedendaagse kenniseconomie wordt van werknemers verwacht dat ze voortdurend nieuwe competenties verwerven en een (beroeps)leven lang leren. Naar schatting volgde in 2004 ongeveer 46% van de beroepsactieve Nederlanders een opleiding buiten de organisatie. Daarnaast worden werknemers geconfronteerd met een steeds toenemende werkdruk. Studies tonen aan dat de werkdruk problematisch is voor 32% van de Nederlandse werknemers, ruim 2,2 miljoen mensen (Houtman, Smulders & Van den Bossche, 2005). Voor deze groep van werknemers vormt de afstemming van het werk met de studie dan ook een – potentieel uitputtende – uitdaging. In deze studie onderzoeken we bij 219 beroepsactieve studenten aan de Open Universiteit Nederland of hoge taakeisen interferentieproblemen tot stand brengen van werk met de studie (WLI). Verder gaan we na of dergelijke interferentieproblemen van werk met de studie invloed hebben op het persoonlijke welzijn. Resultaten van een structureel padmodel tonen aan dat hoge taakeisen samenhangen met meer interferentie van werk met studie. Op zijn beurt hangt WLI samen met meer emotionele uitputting en medieert WLI de relatie tussen taakeisen en emotionele uitputting geheel. Deze resultaten wijzen erop dat beleidsmaatregelen gewenst zijn op het vlak van het faciliteren van de combinatie van werk met studie, aangezien een leven lang leren een steeds prominentere plaats zal innemen in de groeiende kenniseconomie.
ISSN: 0169-2216
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Work, Organisational and Personnel Psychology
Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.