ITEM METADATA RECORD
Title: Zelf- versus ander-gerefereerde angstvragenlijst: validatie van een Franstalige versie en verschillen in faalangst tussen Vlaamse en Waalse sollicitanten in België
Authors: Proost, Karin ×
Derous, Eva
Schreurs, Bert Herman
De Witte, Karel #
Issue Date: 2011
Publisher: Uitgeverij Lemma BV
Series Title: Gedrag en Organisatie vol:24 issue:2 pages:165-182
Abstract: Dit onderzoek heeft als doelstellingen een Franstalige variant van de Zelf- versus Ander-gerefereerde AngstVragenlijst (ZAAV) te valideren en het verschil in faalangst na te gaan tussen Vlaamse en Waalse sollicitanten. De resultaten op basis van een steekproef van 4229 sollicitanten bij de Belgische Federale overheid toonden aan dat de vragenlijst adequate meetinvariantie bezit over beide landstalen. Uit een vergelijking op het vlak van faalangst tussen de landstalen bleek dat Vlamingen zowel meer zelf-gerefereerde als ander-gerefereerde angst ervaren dan Walen. Theoretische en praktische implicaties worden besproken.
ISSN: 0921-5077
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Work, Organisational and Personnel Psychology
Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science