ITEM METADATA RECORD
Title: I confini del tempo: luoghi della memoria e della persuasione in 'Danubio' di Claudio Magris
Authors: DuprĂ©, Natalie
Issue Date: 2008
Publisher: Academic Publishers Associated
Series Title: Incontri. Rivista europea di studi italiani vol:23 issue:2 pages:113-124
Host Document: Incontri: Rivista Europea di Studi Italiani
Abstract: In 'Danubio' (1986) onderneemt Magris een stoutmoedige poging om zich het 'andere Europa' toe te eigenen. Dat deel van Europa verdween ooit samen met zijn jeugdherinneringen achter het Ijzeren Gordijn. Tijdens een lange en kronkelige tocht langs de oevers van de Donau gaat de verteller van 'Danubio' op zoek naar grenzen en naar de mogelijkheid om deze te overstijgen. Dit artikel is niet alleen gewijd aan de beperkingen die tijd en herinnering aan de verteller opleggen, maar ook aan de mogelijkheden die ze hem bieden. In 'Danubio' gaan tijd en herinnering op in een imaginaire tijdsdimensie die het boek als mogelijkheid aanreikt en stelt tegenover de historische tijd. Zo worden vooral de rustpauzes tijdens de reis momenten van bijna Michelstaedteriaanse 'persuasie', waarin de verteller zich poogt te onttrekken aan elke vorm van lineaire tijdsbeleving, die de tijd en het bestaan onophoudelijk doet opgaan in de spanning tussen heden en toekomst. De taak van de schrijver bestaat er voor Magris echter niet in om nieuwe werelden tot leven te roepen. De bestaande werkelijkheid heeft archeologen nodig die deze ontcijferen en de gelaagdheid ervan blootleggen en overleveren aan de herinnering. Tijdens zijn zoektocht naar het 'andere Europa' ontpopt de verteller van 'Danubio' zich dan ook als een ware 'archeoloog van het leven', die de grenzen van zijn ik op een authentieke manier weet te overstijgen.
ISSN: 0169-3379
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Text and Interpretation, Leuven (-)
Literary Studies Research Unit - miscellaneous
Text and Interpretation, Campus Brussels (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.