ITEM METADATA RECORD
Title: Theologie en het Nieuwe Atheïsme
Authors: De Tavernier, Johan # ×
Issue Date: 2013
Series Title: Tijdschrift voor Theologie vol:53 issue:2 pages:178-191
Abstract: In dit boekenessay komen enkele auteurs ter sprake die zich de moeite getroost hebben om als theoloog of religiewetenschapper te reageren op het 'Nieuwe Atheïsme'. In religiewetenschappelijke kringen gaat de aandacht vooral naar een descriptieve analyse van de parallellen en de verschillen tussen het nieuwe atheïsme en vormen van religie. De theologen daarentegen focussen vooral op de mogelijkheid van een complementaire benadering, in discussie met het NOMA-model van S.J. Gould. Onder meer de volgende boeken worden besproken: Alvin C. Plantinga (Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism, 2012), de discussie van Plantinga met Dennett (Science and Religion, 2010), R. McCauley (Why Religion is Natural and Science is Not, 2011), G.E. Ganssle (A Reasonable God: Engaging the New Face of Atheism, 2009), A. McGrath (Darwinism and the Divine, 2011), de geredigeerde boeken 'Religion and the New Atheism' (2012) en 'Is Religion Natural?' (ESSAT, 2012).
ISSN: 0168-9959
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.